OKAS-hallitus 2023 ja asiantuntijat sekä ulkopuoliset toimihenkilöt

Kristiina Rantalainen (puheenjohtaja), Eeva Nurmi (sihteeri), Soili Männikkö (jäsensihteeri) ja PK Rantalainen (yhteiskuntasuhteet).
Anneli Pohjanhovi (tukijäsenet), Jukka Salo (matkavastaava) ja Marja-Leena Widsten (emäntä).
Päiviö Salo (varapuheenjohtaja)
Seppo Tammisto (tila-asiat)
Eila Kari (tiedottaja sekä kotisivut).
Tuula Ailamo (kulttuuritiimi, teatteri, museot)
Eija Kostiainen ("Saanko esitellä")
Keijo Luukkonen (AV-välineet ja IT-hankkeet).
Sirkka-Liisa Ståhlberg, kulttuuritiimi
Pekka Viinikka (asiantuntija), Mirja Lilja-Liinanto (taloudenhoitaja) ja Olli Männikkö (asiantuntija).


Hallitus:

Kristina

Rantalainen

puheenjohtaja          

050 344 3048

krantalainen@amici.fi 

Päiviö Salovarapuheenjohtaja0400 409 343
salopaivio@gmail.com     

Eeva 

Nurmi

sihteeri 

040 525 4040

eeva.s.nurmi@gmail.com 

Sirkka-Liisa Ståhlbergkulttuuritiimi040 508 8864
sirkkaliisa.stahlberg@gmail.com    
Soili 
Männikkö
jäsensihteeri040 566 3395; soili.mannikko@gmail.com 
Seppo Tammistotila-asiat

040 509 5787

spptmm@gmail.com 

Marja-Leena Widstenemäntä, jäsentilaisuuksiin ilmoittautuminen

050 548 2740

marjalwidsten@gmail.com 

Eila Karitiedotus ja kotisivut

050 403 8229

eilakari@hotmail.com 

Hallituksenulkopuolisettoimihenkilöt:
Mirja Lilja-Liinantotaloudenhoitaja041 517 7066
mirja.lilja@elisanet.fi 
Jukka Salomatkat ja retket,
digiryhmä
040 546 1392
jukkatsalo@gmail.com 
Anneli Pohjanhovitukijäsenet, viestintäryhmä040 514 1800
anneli.pohjanhovi@kolumbus.fi 
Keijo LuukkonenAV-välineet ja 
IT-hankkeet
040 583 6380
keijo.luukkonen@gmail.com 
PK 
Rantalainen
yhteiskuntasuhteet050 584 1613
pk.rantalainen@amici.fi 
Eija 
Kostiainen
"Saanko esitellä",
viestintäryhmä
040 417 5011
eija.kostiainen@gmail.com 
Tuula Ailamoretket ja kulttuuri - tiimi, teatterit044 281 3416
tuula.ailamo@gmail.com 
Asiantuntijat:

Olli
Männikkö

040 060 7081
olli.mannikko@pp.inet.fi 
Pekka
Viinikka

044 586 6446
viinikkape@gmail.com 


Hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi sekä vähintään kaksi (2), mutta enintään kymmenen (10) kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimiaika saa yhtäjaksoisesti olla enintään neljä (4) vuotta. 

Hallitus kokoontuu joka kuukauden 1. maanantaina, poislukien heinä- ja elokuu. 

Päivitetty 12.4.2023 / EK