Edunvalvonta

 Jäsenyytesi on meille, koko liitolle, tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäseneyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.

Paikallisesti Espoossa

Yhdistyksemme tekee yhteistyötä muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa ja vaikuttaa myös vanhusneuvostossa. Yhdistyksemme jäsen ja hallituksen pysyvä asiantuntija, kunnallisneuvos Olli Männikkö toimii vanhusneuvoston puheenjohtajana. 

Risto Rinta-Jouppi on Espoon Eläkeläisten Keskusliitto ry:n hallituksen jäsen. Kansallinen senioriliitto on vuonna 2019 Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n puheenjohtajajärjestö. 


Alueellisesti Uudenmaan piirin alueella

Yhdistyksemme on aktiivisesti mukana piirin toiminnassa. Puheenjohtajamme Päiviö Salo siirtyy Uudenmaan piirin puheenjohtajaksi vuoden 2020 alussa. 


Valtakunnallisesti

Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry harjoittaa edunvalvontatyötä valtakunnallisella tasolla hyödyntäen laajoja yhteiskunnallisia verkostojaan ja liiton viestintäkanavia. Näitä ovat Patina -lehti, sosiaalinen media, liiton kotisivut ja suorat kontaktit lainsäätäjiin, muihin päättäjiin ja median edustajiin.

Yhdistyksemme jäsen ja hallituksemme pysyvä asiantuntija Pekka Viinikka on Kansallisen senioriliitto ry:n valtuuston jäsen.