Edunvalvonta

Vetoomus Olarin uimahallin säilyttämisen puolesta syyskuussa 2021. Vetoomus luovutettiin Espoon valtuuston puheenjohtajalle Hanna Partaselle. Kuvassa vasemmalta Heikki Lenkkeri/Olari-Seura, Jussi Kolari, Hanna Partanen, Markku Markkula, Kari Uotila ja Kristiina Rantalainen/OKAS.

 Jäsenyytesi on meille, koko liitolle, tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäseneyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.

*Paikallisesti Espoossa
Yhdistyksemme tekee yhteistyötä muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa ja vaikuttaa myös vanhusneuvostossa. Yhdistyksemme jäsen ja hallituksen pysyvä asiantuntija, kunnallisneuvos Olli Männikkö toimii vanhusneuvoston puheenjohtajana. 

Risto Rinta-Jouppi on Espoon Eläkeläisten Keskusliitto ry:n hallituksen jäsen. Kansallinen senioriliitto on vuonna 2019 Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n puheenjohtajajärjestö. 


*Alueellisesti Uudenmaan piirin alueella
Yhdistyksemme on aktiivisesti mukana piirin toiminnassa. Puheenjohtajamme Päiviö Salo siirtyy Uudenmaan piirin puheenjohtajaksi vuoden 2020 alussa. 


*Valtakunnallisesti
Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry harjoittaa edunvalvontatyötä valtakunnallisella tasolla hyödyntäen laajoja yhteiskunnallisia verkostojaan ja liiton viestintäkanavia. Näitä ovat Patina -lehti, sosiaalinen media, liiton kotisivut ja suorat kontaktit lainsäätäjiin, muihin päättäjiin ja median edustajiin.

Yhdistyksemme jäsen ja hallituksemme pysyvä asiantuntija Pekka Viinikka on Kansallisen senioriliitto ry:n valtuuston jäsen.