Puheenjohtajan palsta

Olarin kansalliset seniorit ry / Puheenjohtajan tervehdys 1.1.2023

Hyvä Olarin kansalliset seniorit ry:n jäsen,

kiitos jokaiselle jäsenelle taakse jääneestä vuodesta. Vuosi kului hieman erilaisin painotuksin, kuin mitä olimme suunnitelleet. Jäsenistö ja hallitus ovat sopeutuneet muuttuviin olosuhteisiin hyvin.

Yhdistyksen toiminnan painopisteet seuraavalle vuodelle on hyväksytty toimintasuunnitelmassa marraskuussa 2022. Pyrimme ylläpitämään nykyisten jäsenten mielenkiintoa toimintaamme kohtaan ja huomioimaan uusien jäsenten kotouttamisen. Haluamme kuulla jäsenistön toiveita ja ehdotuksia toiminnan suhteen. Lisäksi tavoitteena on edelleen jäsenmäärän kasvattaminen ja toiminnan jatkuvuuden varmistaminen muun muassa kiinnittämällä huomio jäsenhankinnassa eläköitymisen kynnyksellä oleviin henkilöihin. Onko Sinun ympäristössäsi kenties tuttava, joka voisi kiinnostua yhdistyksestämme?

Pitkän tähtäimen tavoitteena on kestävien kokoontumistilaratkaisujen löytäminen. Palvelutalo Hopeakuussa ovat koronarajoitukset vielä osittain voimassa. Pystymme kokoontumaan siellä vain pienellä joukolla. Sen vuoksi toistaiseksi kokoonnumme Ison Omenan ravintola Pirttihirmussa. Kartoitamme eri vaihtoehtoja yhdessä sidosryhmiemme kanssa.

Yhdistyksemme toiminnan lähtökohta on edelleen ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen, mm. vaikuttamalla eduskuntavaaliehdokkaisiin. Eduskuntavaalit ovat 2.4.2023. Äänestämällä ikäihmisten elämää tuntevia ehdokkaita, vaikutusmahdollisuutemme kasvavat. Uudenmaan piirin hallitus on laatinut eduskuntavaaliteemat, joiden valossa myös Okas-hallitus pyrkii seuraamaan eduskuntavaaliehdokkaiden kannanottoja. Vaaliteemat julkaistaan tammikuussa 2023 ja jaetaan jokaiselle jäsenelle.

Aloitamme vuoden jäsentapaamiset 11.1.2023 ravintola Pirttihirmussa hyvin ajankohtaisella aiheella. Yhdistyksemme jäsen tekniikan tohtori Asko Sarja kertoo asumisen uusista muodoista. Energian hinta nousee, kaikki kallistuu, vaihtoehdot energiaratkaisuille hupenevat.

Kerhot aloittavat tammikuun toisella puoliskolla – seuraa Okas-viestejä ja yhdistyksen verkkosivuja. Kerhoissa on vielä tilaa – tule mukaan!

Teemme yhdessä yhdistyksestä toimivan ja kiinnostavan. Tämän vuoksi haluan niin jäsentilaisuuksissa kuin muulloinkin kuulla Sinulta ideoita, mielipiteitä, toiveita ja konkreettisia ehdotuksia tulevaa toimintaa varten. Toivon Sinun olevan aktiivisesti mukana toiminnassamme ja tuovan ystäväsikin mukaan.

Onnellista ja menestyksellistä Uutta Vuotta!

Ystävällisin terveisin,

Kristina Rantalainen, puheenjohtaja 2023

yhdistyksen kotisivut: http://olari.senioriyhdistys  
yhdistyksen Facebook-sivut: https://www.facebook.com/Olarinseniorit

Puheenjohtajan terveiset 1.4.2020

Nyt kun sisäliikunta on hankalaa, niin oletko tutustustut Olarin terveyspolkuun? Terveysluontopolku on 2,4 km pitkä reitti ja sijaitsee Kokinmetsässä, Espoon keskuspuiston eteläosassa. Kokinmetsään pääsee Ylismäentien ja Olarinkadun risteyksessä sijaitsevalta pieneltä parkkipaikalta. Polulle pääsee myös Puolarmaarin ja Henttaan suunnalta useammasta paikasta. Terveysluontopolkua voi kiertää molempiin suuntiin, reitti on merkitty sinisin kyltein eikä rasteja tarvitse kiertää järjestyksessä. Polku ei ole esteetön.

Lisätietoa Olarin terveysluontopolusta löytyy Luontopolut-sivulta.