Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Yhdityksen toimintasuunnitelma vuodelle 2020 on hyväksytty syyskokouksessa 13.11.2019

Yhdistyksen toiminta-ajatus on sama kuin liiton: "Antoisan ja monipuolisen senioritoiminnan mahdollistaja ja toteuttaja".

Yhdistyksen toimintaa ohjaavat liiton hyväksymät arvot

  • elämänmyönteisyys
  • suoraselkäisyys
  • vastuu itsestä ja muista
  • itsensä ja toisten arvostaminen
  • perinteiden kunnioittaminen.

Toiminnan tarkoitus on

  • edistää eläkeläisten ja ikääntyvien henkisten ja aineellisten tarpeiden tyydyttämistä
  • edistää eläkeläisten ja ikääntyvien sosiaaliseen turvallisuuteen tähtääviä toimenpiteitä
  • toimia alueellaan eläkeläisten ja ikääntyvien edunvalvojana, yhdyssiteenä ja yhteenkuuluvuuden tunteen lujittajana sekä pitää yhteyttä alueensa muihin eläkeläisyhdistyksiin
  • toimia liiton hyväksymiä arvoja noudattaen