Kyberturvallisuus, Jarno Limnell 16.3.2021

JARNO LIMNÉLL: KYBERTURVALLISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT UHAT

Olarin kansallisten senioreiden digikerhon kokous 16.3.2021

Digitaalisella maailmalla, tai kybermaailmalla, tarkoitetaan toisiinsa kytkettyjen tietokoneiden kommunikaation maailmaa. 

Siihen kohdistuvat uhat voivat toteutuessaan vaarantaa yhteiskunnan elintärkeän toiminnon tai muun kybertoimintaympäristöstä riippuvaisen toiminnon. Kyberhyökkäys voisi kohdistua esimerkiksi sähköverkkoon, elintarvikkeiden kuljetus- ja logistiikkajärjestelmään, liikenteen ohjausjärjestelmään tai pankki- ja maksujärjestelmään. Se voisi lamaannuttaa myös sairaaloiden keskeisiä toimintoja ja sitä kautta koko terveydenhuoltomme.

Tänä päivänä kyberuhkat ovat todellisia, ne ovat lisääntymässä ja niihin pitää varautua. Näistä asioista Jarno Limnéll kävi puhumassa Olarin kansallisten senioreiden digikerhon kokouksessa 16. päivänä maaliskuuta. Hän on yksi Suomen johtavista turvallisuuden asiantuntijoista ja Maailman talousfoorumin asiantuntijaverkoston jäsen. Jarno Limnéll on myös Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori ja kolmen muun yliopiston dosentti. Koulutukseltaan hän on sotatieteiden tohtori, valtiotieteiden maisteri ja upseeri.

Jarno Limnéll korosti esityksessään sitä, että digitaalisuus ja kyberturvallisuus ovat osa meidän jokaisen arkea ja niihin yhdistyvät turvallisuusnäkökohdat ovat nousemassa koko ajan tärkeämmiksi. Me kaikki voimme tehdä osamme yhteisen turvallisuuden eteen, kuten esimerkiksi omien laitteiden päivityksestä ja turvallisista salasanoista huolehtiminen, mutta valtion pitää vastata kokonaisnäkemyksestä. Kun huolehtii osaltaan tärkeimmistä perusasioista, on jo tehnyt paljon itsensä, työpaikkansa sekä yhteiskunnankin kyberturvallisuuden eteen. Jokainen meistä on tärkeä kyberturvallisuuden tekijä.

Koronapandemia loppuu aikanaan, mutta se on jo nyt saanut aikaan jättiloikan digitaalisten palveluiden käyttöönotossa. Niihin ja niiden alustoina toimiviin järjestelmiin kohdistuvat uhat lisääntyvät, sillä myös verkkorikollisuus ja valtiollisten toimijoiden kyvykkyydet kehittyvät jatkuvasti. ”Olemme Infopandemian kynnyksellä, tai oikeastaan se on jo täällä. Yksilötasolla turvallisuus on ennen kaikkea asennekysymys. Tämä tarkoittaa tiedon kartoittamista turvallisuusasioissa sekä turvallisuutta edistävien toimintatapojen omaksumista”, totesi Jarno Limnéll tilaisuuden lopuksi.